Paardentrainers.nl
Als ervaring en kwaliteit telt

 Scroll down for English

Als ervaring en kwaliteit telt, meer dan 30 jaar ervaring.
Praktisch en theoretisch onderbouwd.
Kleinschalig, diervriendelijk en uiterst klantgericht!

Bij ons kun je terecht voor,
-Lessen:   
*Dressuur
*Cavaletti
*Longeren (ook dubbele longe)
*Lange teugel
*Vrijheidsdressuur
*Hoofdstelloos rijden

-Zadelmak maken
-Correctie
-Revalidatie paard
-Begeleiden paarden op de set
-Shows en demonstraties 

Al deze activiteiten kunnen bij ons bitloos, met bit en met voldoende ervaring zonder hoofdstel.

 

Nederlands Kampioen neckrope dressuur 2019 én 2020

 Uitgenodigd voor het Wereld Kampioenschap Hoofdstelloos rijden 8, 9 en 10 september 2023

  • English 

 


When experience and quality counts, more than 30 years of experience.
Practically and theoretically substantiated.
Small-scale, animal-friendly and extremely customer-oriented!
You can contact us for,
-Lessons:
*Dressage
*Cavaletti
*Lunging (also double lunge)
*Long reining
*Trick training
*Bridleless riding
-Starting under the saddle
-Problem solving
-Rehabilitation 
-Guiding horses on set
-Shows and demonstrations


 

All these activities are possible bitless, bitted and with enough experience also without bridle with us. 

 

Dutch Champion neckrope dressage 2019 and 2020 

 Invited for the World Championships Bridleless riding 8, 9 and 10 September 2023