Paardentrainers.nl
Als ervaring en kwaliteit telt


Scroll down for English

Onze lessen worden altijd individueel afgestemd. Je bespreekt met ons jouw doelen zodat we samen met jou daar aan kunnen werken. De gezondheid van jouw paard staat daarbij altijd voorop. En doelen kunnen ieder gewenst moment aangepast worden.

*Bij ons kun je terecht om een betere dressuurruiter te worden, waarbij er aan een stevige basis wordt gewerkt om het hoogst haalbare doel te kunnen bereiken. Hogere scores rijden in je proeven of zonder hoofdstel dressuur rijden, alles is mogelijk. Dressuur is er voor het paard en niet andersom.


* Cavaletties rijden met je paard kan zeer waardevol zijn in de training. Zowel als je paard nog jong of onervaren is, maar ook voor de ervaren paarden kan het een goede toevoeging of afwisseling zijn. 

*Goed longeren kun je leren! Zowel los als met een enkele longe en de dubbele longe. Een uitstekende aanvulling in de training van ieder paard, zowel wedstrijd als recreatie. Wil je graag de fijne kneepjes leren, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

*Het werk aan de lange teugel is een fantastische afwisseling in het werk voor het paard, waarbij het dier onbelast oefeningen mag doen tot en met het hoogste niveau in de dressuur. Hierbij loop je dicht achter het paard. Soms is het nodig, voordat we het werk aan de lange teugel gaan doen, om je paard eerst wat andere elementen te leren zoals bijvoorbeeld werk aan de dubbele longe.

*Heb je je paard altijd al willen leren: voetjes geven, spaanse pas, liggen, knielen, stijgeren, flemen enz..enz...het kan allemaal in de lessen vrijheidsdressuur. Ook hier is wel een bepaalde basis voor nodig, waar we eventueel eerst aan gaan werken. 

* Altijd al gedroomt om met jouw paard in volledig vertrouwen zonder hoofdstel te rijden? Zowel Daantje, als Kristien hebben veel ervaring in paard en ruiter opleiden tot het rijden zonder hoofdstel en/of met neckrope. Vanaf de basis tot hogere (dressuur) oefeningen, het is allemaal mogelijk!Our lessons are always 
individually tailored. You discuss your goals with us so that we can work towards them together with you. The health of your horse always comes first. And goals can be adjusted at any time.


* You can come to us to become a better dressage rider, where we work on a solid foundation to achieve the highest attainable goal. Driving higher scores in your tests or riding dressage without a bridle, everything is possible. Dressage is for the horse and not the other way around.


* Riding cavalettis with your horse can be very valuable in training. Both if your horse is still young or inexperienced, but also for the experienced horses, it can be a good addition or change.

* You can learn to lunge good! Both loose and with a single lunge and the double lunge. An excellent addition to the training of any horse, both competition and recreation. If you would like to learn the best way of lunging, then you have come to the right place.

*Working on the long reins is a fantastic variation in the training for the horse, where the animal can perform without rider exercises up to and including the highest level in dressage. You walk close behind the horse. Sometimes it is necessary, before we start working on the long rein, to teach your horse some other elements, such as work on the double lunge.

*Have you always wanted to teach your horse: jambette, spanish walk, lying down, kneeling, rearing, smiling etc...etc...it is all possible in the trick training lessons. Here too, a certain base is required, which we may work on first.

* Always dreamed of riding your horse in complete trust without a bridle? Both Daantje and Kristien have a lot of experience in training horse and rider to ride without a bridle and/or with neckrope. From the basics to higher (dressage) exercises, it's all possible!