Paardentrainers.nl
Als ervaring en kwaliteit telt


Scroll down for English

Correctie,

In principe lijkt de werkmethode veel op het zadelmak maken.
Vaak duurt dit proces wat langer, omdat vertrouwen en/of respect hersteld moeten worden.
Ook kunnen Kristien en Daantje andere problemen oplossen zoals bijvoorbeeld bij het niet willen laden in de trailer.
Ook hier werken ze bij voorkeur alleen of met z'n tweeën, want juist bij het oplossen van problemen zijn wederzijds vertrouwen, respect en rust de sleutelwoorden voor succes. Natuurlijk wordt de eigenaar erbij betrokken, deze wordt in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk van de trainingen te volgen, zodat als het probleem bij het paard is opgelost hij of zij zelf verder kan. Eventueel eerst met lessen.English

Problem solving,
In principle, the working method is very similar to starting under the saddle.
This process often takes a little longer, because trust and/or respect must be restored.
Kristien and Daantje can also solve other problems, such as not wanting to load in the trailer.
Here too, they prefer to work alone or together with eachother, because it is precisely when solving problems that mutual trust, respect and tranquility are the key words for success. Of course the owner is involved, he or she is given the opportunity to follow as much of the trainings as possible, so that when the problem with the horse has been solved, he or she can continue on his own. Possibly with lessons first if wanted.