Paardentrainers.nl
Als ervaring en kwaliteit telt

 Scroll down for English


Zadelmak maken,
Kristien en Daantje werken graag samen voor het zadelmak maken. Kristien kan vanaf de grond veel bereiken met de jonge paarden, waaruit Daantje weer verder kan werken naar het rijden. Met het zadelmak maken werken we vanuit een basis van rust en vertrouwen. We willen graag dat het paard met ons wil samenwerken en het leuk vind om te leren en nieuwe dingen te doen. Hierdoor kunnen we het paard beleren in zijn/haar eigen tempo, zonder daarbij over grenzen te gaan. 

We beginnen ieder paard onder het zadel bitloos, indien gewenst is het daarna mogelijk om ze ook met bit te beleren. Ook rijden we de jonge paarden zonder hoofdstel als ze daaraan toe zijn en blijven we ten alle tijden werken aan de basis vanaf de grond. Hierdoor is het paard na de zadelmak-maak periode bij ons veelzijdig beleerd. Wandelen, longeren, werken aan de hand, rijden en buitenrijden komt allemaal aan bod tijdens het zadelmak maken. 

De eigenaar wordt in het gehele proces betrokken en is ten alle tijden welkom om bij de trainingen aanwezig te zijn. Als paard en eigenaar zover zijn begeleiden Kristien en/of Daantje de eigenaar om de trainingen van het paard over te nemen. Zowel vanaf de grond als het rijden wordt daarin meegenomen in de lessen. Zodra paard en eigenaar genoeg vertrouwen hierin hebben, kunnen ze dit (eventueel nog steeds onder begeleiding) samen verder thuis doorzetten. 


English

Starting under the saddle,

Kristien and Daantje like to work together to start horses under the saddle. Kristien can achieve a lot from the ground with the young horses, from which Daantje can continue working towards riding. With the starting young horses we work from a base of peace and trust. We want the horse to want to work with us and like to learn and do new things. This allows us to teach the horse at his/her own pace, without crossing boundaries.
We start every horse under saddle bitless, if desired it's possible to teach them with a bit as the last step in the process. We also ride the young horses without bridle when they are ready and we continue to work on the base from the ground at all times. As a result, the horse is trained in a versatile way after the starting under the saddle period. Walking, lunging, working in hand, riding and trail rides are all covered during this process. 

The owner is involved in the entire process and is always welcome to see the training sessions. When the horse and owner are ready, Kristien and/or Daantje guide the owner to take over the horse's training. Both from the ground and riding are included in the lessons. As soon as the horse and owner have enough confidence in this, they can continue this together at home (possibly still under supervision if wanted).