Paardentrainers.nl
Als ervaring en kwaliteit telt

 

Scroll down for English

Kristien Rutten,

Kristien is de oprichtster van Paardentrainers.nl. Vanaf jongs af aan heeft ze al een passie voor dieren, paarden in het speciaal. Haar root ligt bij de dressuursport, maar ze is altijd bezig hoe ze de trainingen en de sport nog leuker en gezonder kan maken voor het paard. Ook is ze zeer bedreven in het lange teugelen. Kristien was in Nederland er al vroeg bij met het werk aan de lange teugel en geeft hierin regelmatig demonstraties op evenementen.

Kristien heeft tijdens het trainen met paarden en in haar lessen geduld als geen ander en kan alles uitleggen aangepast op het niveau van de persoon. Ze denkt altijd vanuit het belang van de combinatie, of je nu zo hoog mogelijk wilt komen in de sport of een fantastische band wilt opbouwen vanaf de grond. Ze zorgt er voor dat zowel paard als mens plezier hebben in het werk en het paard hierbij gezond en blij kan zijn. 

Daantje Bos, 

Daantje is de dochter van Kristien, grote inspiratie in het bedrijf en helpt al sinds jongs af aan mee in de paarden. Daantje haar passie ligt grotendeels bij het hoofdstelloos rijden en werken in liberty. Ze is tweevoudig Nederlands Kampioen neckrope dressuur met ons (vorige) paard Methar. Ze geeft shows en demonstraties op grote evenementen waar ze altijd weer iets inspirerends weet neer te zetten. Haar ambities zijn groots en hoopt hier nog vele mensen mee te bereiken.
Nadat Daantje in 2021 was uitgenodigd om deel te nemen op de wereldkampioenschappen hoofdstelloos rijden heeft ze samen met Leote in september 2023 Zilver behaald in de discipline dressuur. Daarmee mag ze zichzelf Reserve-Wereldkampioen hoofdstelloos rijden noemen. Daantje is de enigste Nederlandse ooit die voor Nederland is uitgekomen op dit wereldkampioenschap en zal in 2024 nogmaals voor Nederland uitkomen op de kampioenschappen in Polen.Leote,

Leote is onze 8 jarige Lusitano ruin. Hij is bij ons sinds December 2021.
Leote hebben wij van zijn vorige eigenaresse mogen kopen voor een symbolisch bedrag doordat hij meerdere lichamelijke problemen had. Doormiddel van goede training heeft hij daar op dit moment geen last van, maar garanties voor de toekomst hebben we niet. Leote vind het fantastisch om voor publiek te showen, zowel met rijden als met ons naast hem op de grond. 

El Bandito,

Bandito is ons 6 jarig amerikaans minipaard ruin. Hij is bij ons sinds oktober 2021. Bandito is erg onzeker en eenkennig door zijn verleden. Met voldoende vertrouwen vind hij het inmiddels geweldig om met ons te werken en kan hij helemaal opgaan in de training. Liberty is één van zijn favoriete dingen. Daarnaast heeft Daantje hem ook (bitloos) beleerd voor de wagen, helaas door een aandoening aan zijn luchtpijp kan hij niet meer mennen. Wel mag hij nog kilometers wandelen en liberty trainingen, shows en demonstraties doen.

Macho Man (Chico),

Chico is onze twee-en-een-half jarig amerikaans minipaard hengstje. Chico is ook bij ons sinds December 2021. Hij is exact het tegenover gestelde van Bandito, hij wil graag in het middelpunt van de aandacht staan en is zeer nieuwsgierig en brutaal. Ondanks zijn jonge leeftijd doet hij al regelmatig mee tijdens de liberty en vrijheidsdressuur trainingen, dit vind hij fantastisch en kan er geen genoeg van krijgen.
Dit jaar zal Daantje Chico rustig bitloos voor de wagen gaan beleren.English


Kristien Rutten,
Kristien is the founder of Paardentrainers.nl. From an early age she has had a passion for animals, especially horses. Her roots are in the dressage-sports, but she is always working on how to make the training and the sport even more fun and healthier for the horse. She is also very adept at long reining. Kristien was an early member of the long reining in the Netherlands and regularly gives demonstrations at events.

Kristien has patience like no other during training with horses and in her lessons and can explain everything adapted to the level of the person. She always thinks about the interest of the combination, whether you want to get as high as possible in the sport or build a great bond from the ground. She ensures that both horse and human enjoy the work and that the horse can be healthy and happy.


Daantje Bos,
Daantje is Kristien's daughter, a great inspiration in the company and has been helping with the horses since a young ago. Daantje's passion is in bridleless riding and working in liberty. She is two-time Dutch Champion neckrope dressage with our (previous) horse Methar. She gives shows and demonstrations at major events where she always manages to create something inspiring. Her ambitions are big and she hopes to reach many more people with this.
After the invatation Daantje got to compete in the World Championships bridleless riding in 2021, she won together with Leote Silver in September 2022 in de discipline dressage. With that she now may call herself Reserve-World Champion Bridleless riding. Daantje is the only one ever to compete for the Netherlands in these World Championships and will compete for the Netherlands again in these championships in 2024.

Leote,
Leote is our 8 year old Lusitano gelding. He has been with us since December 2021.
We were able to buy Leote from his previous owner for a symbolic prize because he had several physical problems. Due to good training, he is not bothered by this at the moment, but we have no guarantees for the future. Leote loves showing off in front of an audience, both riding and with us on the ground next to him.


El Bandito,
Bandito is our 6 year old american miniature horse gelding. He has been with us since October 2021. Bandito is very insecure and unacquainted due his past. With enough trust, he now finds it great to work with us and can completely immerse himself in the training. Liberty is one of his favorite things,  Daantje had also training him in (bitless) driving. Unfornately due a defect in his trachea he can´t drive anymore, but he can still go for long walks and liberty trainings, shows and demonstrations.

Macho Man (Chico),
Chico is our two-and-a-half-year-old American miniature horse colt. Chico has also been with us since December 2021. He is the exact opposite of Bandito, he loves to be the center of attention and is very curious and sassy. Despite his young age, he already regularly participates in liberty and trick training trainings, he loves it and can't get enough of it.
Daantje will start to learn Chico how to be a bitless carriagehorse this year.