Paardentrainers.nl
Als ervaring en kwaliteit telt

Scroll down for English

Revalidatie,
Helaas maken bijna alle paardeneigenaren het weleens mee...
Je paard kan een blessure oplopen. Na diagnose van je dierenarts en eventueel een behandeling begint het traject van de revalidatie. Met revalideren probeer je weer op het oude niveau terug te komen.
Hier kunnen wij bij helpen of indien gewenst het hele traject overnemen.
Wij hebben veel samen gewerkt met Morgan Lashley 
(http://www.shhp.nl ), Ida Hoving (erkend paardenfysiotherapeute) en werken graag samen met de dierenartsen van dierenkliniek Den Ham.
Uiteraard kan alles ook in overleg met je eigen specialist.


English

Rehabilitation,
Unfortunately, almost all horse owners experience it at some point...
Your horse could be injured. After a diagnosis from your vet and possibly treatment, the rehabilitation process begins. With rehabilitation you try to get back to the level before the injury.
We can help with this or take over the entire process if desired.
We have worked a lot together with Morgan Lashley
(http://www.shhp.nl ), Ida Hoving (certified equine physiotherapist) and like to work together with the vets of veterinary clinic Den Ham.
Of course, everything is also possible in consultation with your own specialists.