EKpaardentrainers
Als ervaring en kwaliteit telt

Scroll down for English

Prijzen  vanaf 1-11-2022

Lessen;
 Voor alle lessen hanteren we dezelfde prijzen. Er valt in de meeste gevallen te kiezen welke instructrice (Kristien of Daantje) jouw voorkeur heeft, anders kijken wijzelf wie het beste pas bij uw aanvraag om u op zo'n goed mogelijke manier van dienst te kunnen zijn. 

 Duur

€ Prijs*

30 minuten**

35,-

45 minuten

45,-

60 minuten

55,-

* Prijzen zijn incl 21% btw en excl eventuele reiskostenvergoeding
** Alleen in overleg mogelijk
Reiskostenvergoeding is binnen 20km vanaf ons adres is €0,-, daarbuiten €0,20 per kilometer. Tot 30km vanaf ons adres vervallen de reiskosten vanaf 1,5uur lesgeven op dezelfde locatie. Reiskosten worden verdeeld over het aantal lessen op de route/locatie.
Voor clinics hanteren we dezelfde prijzen. De persoon die de clinics organiseert krijgt 50% korting op zijn/haar les. 


Dienst

€ Prijs

Zadelmak maken

Op aanvraag

Correctie

Op aanvraag

Revalidatie

 Op aanvraag

 Paarden op de set

Op aanvraag

Shows / demonstraties

Op aanvraag

English

Prizes since 11-1-2022

Lessons;

We use the same prices for all type of lessons. In most cases you can choose which instructor (Kristien or Daantje) you prefer, otherwise we will see who suits best to your application so we can help you in the best way possible.

  Duration

€ Prize*

30 minutes**

35,-

45 minutes

45,-

60 minutes

55,-

 * Prices include 21% VAT and excluding any travel costs
** Only possible in consultation
Travel costs within 20km from our address is €0, beyond that €0.20 per kilometer. Up to 30 km from our address, the travel costs will be canceled from 1.5 hours of teaching at the same location. Travel costs are divided over the number of lessons on the route/location.
For clinics we use the same prizes. The person who organizes the clinic will get 50% off of his/her lesson. 


Service

€ Prize

Starting under the saddle

On request

Problem solving

On request

Rehablilitation

On request

Horses on set

On request

Shows / demonstrations

On request