EKpaardentrainers
Als ervaring en kwaliteit telt

Scroll down for English

Prijzen  vanaf 1-11-2022

Lessen;
Voor alle lessen hanteren we dezelfde prijzen. Er valt in de meeste gevallen te kiezen welke instructrice (Kristien of Daantje) jouw voorkeur heeft, anders kijken wijzelf wie het beste pas bij uw aanvraag om u op zo'n goed mogelijke manier van dienst te kunnen zijn. 

 Duur

€ Prijs*

30 minuten**

35,-

45 minuten

45,-

60 minuten

55,-

* Prijzen zijn incl 21% btw en excl eventuele reiskostenvergoeding
** Alleen in overleg mogelijk
Reiskostenvergoeding is afhankelijk van de afstand die wij moeten rijden voor de aantal uren lessen. Binnen de 20 kilometer vanaf ons woonadres (nabij Zwolle) rekenen we geen reiskostenvergoeding, daarbuiten €0,20 per kilometer. We laten ten alle tijden van te voren weten wat de reiskosten per persoon zijn.
Bij afzegging dient dit voor 24 uur voor de afspraak afgezegd te worden, indien dit niet gebeurd worden de kosten van de les in rekening gebracht.  


Kristien zal 4 dagen per week in de regio's Noordwijk, Wassenaar, Hazerswoude, Woubrugge en alles daartussen en omheen aanwezig zijn om les te geven. Van maandag tot en met donderdag is het mogelijk om rondom die regio's les te krijgen van Kristien. Afhankelijk van de route die we kunnen plannen, berekenen we de reiskosten. We doen ons best om deze zo laag mogelijk per persoon te houden. 
Daantje geeft rondom Zwolle les op maandag tot en met vrijdag. 


Dienst

€ Prijs

Zadelmak maken

Op aanvraag

Correctie

Op aanvraag

Revalidatie

 Op aanvraag

 Paarden op de set

Op aanvraag

Shows / demonstraties

Op aanvraag

English

Prizes since 11-1-2022

Lessons;

We use the same prices for all type of lessons. In most cases you can choose which instructor (Kristien or Daantje) you prefer, otherwise we will see who suits best to your application so we can help you in the best way possible.

  Duration

€ Prize*

30 minutes**

35,-

45 minutes

45,-

60 minutes

55,-

 * Prices include 21% VAT and excluding any travel costs
** Only possible in consultation

Travel allowance depends on the distance we have to drive for the number of hours of lessons. We do not charge a travel allowance within 20 kilometers from our home address (near Zwolle), otherwise €0.20 per kilometer. We will inform you in advance of the travel costs per person at all times.
If canceled, this must be done before 24 hours before the appointment, if this does not happen, the costs of the lesson will be charged.


Kristien will be present to give lessons 4 days a week in the regions of Noordwijk, Wassenaar, Hazerswoude, Woubrugge and everything in between and around. From Monday to Thursday it is possible to take lessons from Kristien around those regions. Depending on the route we can plan, we calculate the travel costs. We do our best to keep this as low as possible per person.
Daantje gives lessons around Zwolle from Monday to Friday.

Service

€ Prize

Starting under the saddle

On request

Problem solving

On request

Rehablilitation

On request

Horses on set

On request

Shows / demonstrations

On request